Advies bij symptomen van een luchtweginfectie


Klachten van een luchtweginfectie zoals hoesten, keelpijn, koorts, neusloop... worden beschouwd als een mogelijke besmetting met het coronavirus. 

Bij de meeste mensen verloopt dit als een gewone luchtweginfectie of griep, maar bij risicogroepen zoals ouderen, kan dit ernstiger verlopen. 

De bedoeling is om een week in quarantaine te blijven om deze zwakke groepen te beschermen.

Indien de klachten langer duren of verergeren : graag contact opnemen met de huisarts.

Huisgenoten zonder klachten mogen verder blijven werken. Vertonen die ook klachten, dan moeten die stoppen met werken en de huisarts bellen.

Bij nieuwe klachten of verergering van de klachten dient u opnieuw contact op te nemen met de huisarts

of - buiten de praktijkuren - met de huisarts van wacht op het nummer 1733.

GA LIEFST NIET OP EIGEN INITIATIEF NAAR DE SPOED 


MEDICATIE

De klachten kunnen symptomatisch worden behandeld, dit wil zeggen:

  • bij koorts of keelpijn of spierpijn: paracetamol (Perdolan, Dafalgan, Panadol, Algostase Mono)

GEEN ontstekingremmers zoals diclofenac of ibuprofen (Voltaren, Nurofen, Spidifen, Brufen) ... !!

  • bij droge hoest: een siroop op basis van dextromethorphan (niet onder de 6j)
  • bij vaste slijmen: Siroxyl siroop (volwassen of kinderen)
  • bij neusloop: xylometazoline, nesivine, otrivine…

Laat een persoon zonder klachten de medicatie bij de apotheek halen en vermeld de leeftijd van de patiënt.