Als risicopatiënt is het ten zeerste aangeraden geen dicht te contact te hebben met andere mensen tijdens deze coronapandemie.

Risicoinschatting

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, een actieve kwaadaardige aandoening of de inname van immunosuppressiva (medicatie die de afweer onderdrukt) verhogen het risico op een ernstig verloop.


Bijzondere aandacht gaat uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

Van de overheid mogen artsen geen ziekte-attest schrijven bij patiënten die geen symptomen vertonen.

Gelieve te overleggen op het werk (met de werkgever of met de arbeidsarts) om te zien wat de mogelijke opties zijn (bv. telewerk, economische werkloosheid, ouderschapsverlof).