Bescherm je tegen virussen zoals het coronavirus COVID-19 of de seizoensgriep!

  1. Was regelmatig je handen.
  2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  3. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  4. Blijf thuis als je ziek bent.

Bekijk ook volgende LINKS : 

Hygiënerichtlijnen voor COVID-19-patiënten na ontslag

TEAM INFECTIEPREVENTIE UZ Gent


Geachte mevrouw

Geachte heer

U werd in het UZ Gent opgenomen voor een infectie met COVID-19. Het is

belangrijk dat u volgende richtlijnen thuis naleeft om anderen in uw omgeving

niet te besmetten. Ook als u zelf genezen verklaard bent of aan de betere hand

kan u het virus immers nog doorgeven. Dat gebeurt via speekseldruppeltjes,

door contact met besmette oppervlakken en via stoelgang.

Wij raden u ten stelligste aan om deze richtlijnen voor een totale duur van 14

dagen na het ontslag uit het ziekenhuis toe te passen.


1. Hygiënerichtlijnen voor de patiënt

Blijf thuis zolang u symptomen hebt

Beperk uw activiteiten buitenshuis. Ga niet naar het werk, naar school of naar

openbare plaatsen. Gebruik het openbaar vervoer niet. Vermijd elk bezoek bij u

thuis en ga niet bij anderen op bezoek.

Blijf uit de buurt van uw naasten

Verblijf indien mogelijk in een aparte en goed geventileerde kamer, ook om te

slapen. Blijf zoveel mogelijk weg uit de andere kamers van het huis.

Gebruik een andere badkamer en een ander toilet dan de overige gezinsleden als dat kan. Kan

het niet, dan moet u als laatste gebruikmaken van de badkamer en het toilet en die na gebruik

desinfecteren als uw gezondheidstoestand dat toelaat.

Draag een mondmasker of houd afstand

Draag een chirurgisch masker in aanwezigheid van anderen of blijf op minstens 1,5 meter

afstand. Gebruik bij gebrek aan een mondmasker een sjaal of andere doek die de neus en de

mond bedekt.

Het virus wordt overgedragen door druppeltjes die vrijkomen bij het spreken, hoesten, niezen ...

over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek gebruikt, moet u die dagelijks wassen. Een

chirurgisch masker moet u verversen zodra u het 3 uur hebt gedragen. Gooi het gebruikte

masker meteen in een afgesloten vuilniszak of -emmer.


Hoe draagt en verwijdert u een chirurgisch masker correct?

• Zorg ervoor dat het masker uw neus, mond en kin goed bedekt.

• Knijp het metalen stukje ter hoogte van de neus dicht zodat het goed aansluit.

• Raak het masker niet meer aan met de handen nadat het is opgezet.

• Laat het masker niet om de hals hangen om het later opnieuw te gebruiken.

• Gooi het masker weg na maximaal 3 uur gebruik of als het nat of gescheurd is.

Verwijder het masker via de bevestigingskoorden of -rekkers, raak de voorkant niet aan.

Werp het gebruikte masker in een afgesloten vuilniszak of -emmer

• Was uw handen grondig met water en zeep nadat u het masker afdeed. Droog uw

handen met een schone doek.

Verlucht de leefruimtes

Verlucht de ruimte waar u verblijft zo vaak mogelijk.

Bedek uw neus en mond als u hoest of niest

Gebruik een stoffen of papieren zakdoek als u hoest of niest. Hebt u die niet bij de hand, hoest

of nies dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant van uw trui ...

Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een afgesloten vuilniszak of -emmer. Doe de

stoffen zakdoek in een afgesloten stoffen zak die u aan het einde van de dag wast. Was uw

handen grondig na afloop.

Was uw handen

Was uw handen elke keer grondig na het hoesten of niezen, na elk toiletbezoek en telkens u

vuile doeken (bijvoorbeeld een zakdoek) hebt vastgenomen. Tussenin wast u ook meerdere

keren per dag de handen.

Handen wassen moet u 40 tot 60 seconden lang doen met water en zeep. Geef de voorkeur aan

wegwerpdoekjes om uw handen te drogen, of gebruik per persoon een handdoek. Die moet u

wassen zodra die vochtig is. Verzamel de handdoeken in een afgesloten stoffen zak en was die

zak in de wasmachine op 60 graden.

Deel geen voorwerpen

Deel geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen ...), tandenborstels, handdoeken

of beddengoed met andere personen. Na gebruik moet u alles grondig reinigen.

Deel geen sigaret met anderen.

Eet niet samen met uw huisgenoten maar neem uw maaltijden apart.

Desinfecteer oppervlakken

Reinig indien mogelijk eenmaal per dag de oppervlakken die veel aangeraakt worden – tafel,

nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer ... – met water dat 1 % bleekwater (javel) bevat. Doe 10 ml

bleekwater of 1 soeplepel in een fles van 1 liter en vul die vervolgens met kraanwater.

Vergeet ook niet uw gsm, toetsenbord en afstandsbediening te reinigen.

Was kledij grondig

Kledij wordt bij voorkeur gewassen op 60 graden. Als dat niet mogelijk is, hangt u het kledingstuk

na de wasbeurt enkele uren buiten.

Respecteer hygiëne bij toiletbezoek

Sluit de wc-bril voor u doorspoelt. Was na elk toiletbezoek grondig de handen met water en zeep.

Droog ze af met een schone doek.

Reinig het toilet dagelijks met water dat 1 % bleekwater (javel) bevat. Doe 10 ml bleekwater of 1

soeplepel in een fles van 1 liter en vul die vervolgens met kraanwater.


2. Hygiënerichtlijnen voor de omgeving van de patiënt

Om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, is het heel belangrijk dat de

huisgenoten de richtlijnen zoals hierboven beschreven even nauwkeurig naleven als de

(ex-)patiënt:

• Blijf thuis

Werkt u in de gezondheidzorg, dan draagt u gedurende 14 dagen een mondmasker op

het werk.

• Hou minstens 1,5 meter afstand en draag indien nodig een mondmasker

• Verlucht de leefruimtes

• Bedek uw neus en mond als u hoest of niest

• Was geregeld grondig de handen

Raak uw ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen. Droog de handen met

een doek die u als enige gebruikt.

• Deel geen voorwerpen

• Desinfecteer oppervlakten

• Respecteer de hygiëne bij een toiletbezoek

Vermijd nauw contact met de patiënt

Vermijd nauw contact met de patiënt die ontslagen werd uit het ziekenhuis. Als verdere zorg

nodig is na het ontslag, gebeurt die indien mogelijk door slechts één persoon. Verblijf in andere

ruimtes dan de patiënt en gebruik indien mogelijk een andere badkamer en toilet. Kan dat niet,

desinfecteer dan grondig zoals hierboven beschreven.

Hou mensen met chronische luchtwegaandoeningen, immuniteitsproblemen (verminderde

weerstand) en ouderen weg bij de zieke.

Volg uw gezondheid op

Bel uw huisarts zodra u symptomen hebt zoals ademhalingsproblemen, koorts, hoesten, keelpijn

...

Hebt u nog vragen?

Contacteer het team Infectiepreventie:

eb.tnegzu@eitneverpeitcefni

Tel. 09 332 07 00

Met vriendelijke groeten