Wanneer mag je terug aan het werk na een (mogelijke) coronainfectie?


Om het risico op besmetting van collega’s en klanten zo veel mogelijk te beperken, gelden veiligheidshalve de volgende richtlijnen:

Bij een bevestigde Covid-19 infectie kan het werk ten vroegste hervat worden 7 dagen na het begin van de symptomen EN pas van zodra de klinische toestand het toelaat, de lichaamstemperatuur 3 dagen genormaliseerd is (zonder nood aan koortswerende middelen) EN de respiratoire symptomen (hoesten, niezen, lopende of verstopte neus) sterk verbeterd of verdwenen zijn.

Bij de werkhervatting draagt de werknemer een chirurgisch* mondmasker tot minstens 14 dagen na het begin van de symptomen, of zo nodig langer, tot wanneer de respiratoire symptomen volledig verdwenen zijn. 

De werknemer blijft ook de algemeen aanbevolen hygiënische maatregelen volgen: afstand houden en regelmatig handen wassen met zeep of alcoholgel.

* bij gebrek aan chirurgische mondmaskers kunnen werknemers die niet in de zorgsector werken ook een herbruikbaar, stoffen masker dragen. Dagelijks te wassen op 60°.