Klik op onderstaande link voor een filmpje over contactonderzoek :

Contactonderzoek

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactonderzoek uit. 

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. 

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar. 


1. THUISBLIJVEN BIJ ZIEKTE EN DE DOKTER BELLEN 

Heb je klachten zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van reuk of smaak, of koorts? Dan kun je besmet zijn met het virus. 

 • Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer jezelf. 
 • Bel je huisarts. 
 • Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. 


HET RESULTAAT VAN JE COVID-19-TEST 

Je huisarts brengt je op de hoogte van het resultaat van je test. 

 • Als je niet besmet bent met het virus en je test ‘negatief’ is, hoef je niet meer thuis te blijven, tenzij je huisarts vermoedt dat je toch ziek bent en dat de test verkeerd was. 
 • Als je besmet bent met het virus en je test ‘positief’ is, blijf je thuis zolang je ziek bent en minstens zeven dagen na de start van je klachten. 


2. CONTACTONDERZOEK: JE WORDT GEBELD OF KRIJGT EEN HUISBEZOEK 

Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt? Het contactonderzoek start. 

 • Een medewerker van de overheid belt je op. Als het niet past, spreek je een ander moment af. 
 • De medewerker stelt je een aantal vragen, zodat je zeker niemand vergeet op de lijst van personen met wie je contact gehad hebt. Je kunt zelf ook vragen stellen. 
 • Voor elk contact wordt ook gevraagd hoelang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten. 
 • Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Zo kunnen we verdere besmettingen beperken. 

WIE BELT JE? 

 • Iemand die werkt in opdracht van de overheid belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). 
 • De medewerker belt je altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. Je kunt niet terugbellen. 

ALS BELLEN NIET LUKT 

Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs. 


3. JE CONTACTPERSONEN KRIJGEN ADVIES 

We bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. We vertellen hen niet wie de besmette persoon is. 

CONTACTPERSONEN MET EEN HOGER RISICO

Was je langere tijd en van dichtbij in contact met de positief getest persoon? Is de persoon bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor of een beste vriend(in) op school? Dan krijg je het volgende advies: 

 • Blijf zeven dagen thuis. 
 • Bel de huisarts.
 • Ga alleen naar buiten als het niet anders kan, bijvoorbeeld om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te kopen. Draag dan altijd een mondmasker. Je mag wel in je eigen tuin of op je terras komen. 
 • Ontvang geen bezoek. 
 • Meet twee keer per dag je temperatuur. 
 • Bel meteen je huisarts als je symptomen zoals koorts of hoesten krijgt. 
 • Kom je voor je werk vaak in contact met kwetsbare mensen, bijvoorbeeld ouderen? Dan word je na 12 dagen thuisisolatie getest, ook als je geen symptomen hebt gehad. 

CONTACTPERSONEN MET EEN LAGER RISICO 

Heb je niet lang of niet van dichtbij contact gehad met een positief getest persoon? Dan hoef je niet thuis te blijven. Leef wel de volgende richtlijnen na: 

 • Beperk je fysieke contacten zo veel mogelijk. 
 • Let er gedurende veertien dagen extra goed op dat je anderhalve meter afstand houdt van anderen. 
 • Was je handen heel vaak en heel grondig. 
 • Bedek altijd je neus en mond als je je huis verlaat, bijvoorbeeld met een mondmasker. Je kunt dus gaan werken of naar school gaan. 
 • Bel je huisarts en blijf thuis als je symptomen krijgt. 


VERTROUWELIJK EN GEEN CONTROLE 

 • De informatie die je geeft, gebruiken we alleen om het nodige advies te geven aan de personen met wie je contact hebt gehad vanaf 2 dagen voor je symptomen tot je isolatie. 
 • De persoon die jou opbelt of bezoekt, gaat vertrouwelijk om met je gegevens en respecteert je privacy. 
 • De informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te controleren of je de maatregelen van de overheid naleeft. De informatie wordt evenmin doorgegeven aan de politie of aan andere controlediensten. 
 • Alleen de bevoegde dienst voor contactonderzoek krijgt toegang tot de lijst met contacten die je doorgeeft, nooit je werkgever, collega’s, familie, politie of andere overheidsdiensten. 
 • De contactpersonen krijgen je naam ook niet te horen. Je blijft anoniem. 
 • De enige uitzondering is als je in instelling bent geweest waar veel mensen verblijven, zoals een school of woonzorgcentrum. Dan bespreken we vertrouwelijk met de verantwoordelijke (arts) wat er moet gebeuren om daar een uitbraak te vermijden. Je naam wordt daarbij nooit vermeld. 


VRAGEN OVER CONTACTOPVOLGING? 

Voor contactonderzoek word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19.