Covid-19 attesten


Mogen wij u vragen omwille van extreme drukte eerst te proberen zelf een quarantaine attest te bekomen op mijngezondheid.be (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#certificaat).


Het is de bedoeling dat, als u positief test, zoveel mogelijk van thuis uit probeert te werken. We begrijpen dat dit niet altijd evident is, ook omdat er vaak kinderen mee in quarantaine zitten. Toch is het belangrijk om allemaal samen ervoor te zorgen dat de economie stand kan blijven houden, en dat de collega's die aan het werk zijn niet overspoeld worden. 


Als u niet van thuis uit kan werken, móet de werkgever dit quarantaine attest aanvaarden (dit is een officieel document van de overheid). 


Bent u té ziek om te werken, dan is het belangrijk dat u op consultatie komt naar onze praktijk, om de ernst van de situatie in te schatten. Ziekte-attesten kunnen niet aangevraagd, noch verzonden worden via mail.  U kan online op onze website www.groepspraktijkmeesjesstraat.be of via het secretariaat  op het nummer 09/ 253 45 99 een afspraak maken voor verder klinisch onderzoek.


Indien het niet lukt zelf een quarantaine attest te bekomen met bovenstaande link, kan u een e-mail sturen naar huisartsen.meesjesstraat@gmail.com met de volgende items:

  • in het onderwerp van de mail de naam van de arts voor wie deze e-mail bedoeld is
  • de naam van elk gezinslid en daarbij 
    • of dit gezinslid positief is getest 
    • of dit gezinslid symptomen heeft, wanneer ze symptomen begonnen en of dit eerder ernstige of milde symptomen zijn
    • of er een attest nodig is voor werk/school/crèche en vanaf wanneer dit attest moet starten.