Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo sluit definitief de deuren op 4 oktober 2021. Een dag later opent een nieuw, kleiner vaccinatiepunt op de site van het UZ Gent. Gentenaars kunnen er elke dinsdag en woensdag terecht voor een vaccin.

De Stad en Eerstelijnszone Gent hadden eerder al aangekondigd dat het vaccinatiecentrum in Flanders Expo binnenkort de deuren sluit. Om Gentenaars die nadien nog niet gevaccineerd zijn toch de kans te geven om zich te laten inenten, opent er een nieuw, kleiner vaccinatiepunt op de site van het UZ Gent. Het nieuwe punt komt ter hoogte van ingang 26, naast het huidige testcentrum. Gentenaars kunnen er elke dinsdag en woensdag tussen 8 en 18 uur terecht voor een prik. De nieuwe locatie heeft een capaciteit van 240 prikken per dag en zal tot eind december 2021 open zijn. Voor volgend jaar werken de Stad en Eerstelijnszone Gent aan een vaccinatieaanbod in samenwerking met de huisartsen, de apothekers en de thuisverpleegkundigen.

Op dit moment heeft 77% van de Gentse bevolking minstens één coronaprik gekregen. De Stad Gent, Eerstelijnszone Gent en het UZ Gent hopen om die vaccinatiegraad verder op te krikken. Met het nieuwe vaccinatiepunt mikken ze onder meer op kinderen die nog dit jaar 12 worden en op buitenlandse studenten. Ook Gentenaars die na 4 oktober besluiten om zich te laten vaccineren of nog een tweede prik nodig hebben, kunnen uiteraard in het nieuwe vaccinatiepunt terecht.

Wie een afspraak wil maken, kan net als bij het vaccinatiecentrum in Flanders Expo zelf een datum en tijdstip kiezen via stad.gent/vaccinatie of via de vaccinatielijn. Die blijft bereikbaar op het nummer 09 210 10 44.

6600 Gentenaars krijgen extra prik

Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie maakte de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) al eerder bekend om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Deze personen maken hierdoor minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

In eerste instantie is de derde prik bestemd voor ongeveer 300.000 à 400.000 patiënten. Welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Het kankerregister, de mutualiteiten en de huisartsen selecteren de betreffende patiënten. Patiënten kunnen via myhealthviewer of mijngezondheid nakijken of ze op de lijst staan. Indien dit niet het geval is en men denkt toch recht te hebben op een extra prik, kan vanaf 20 september hierover de huisarts contacteren. Wie op 1 augustus 2021 +12 jaar was, wordt meegenomen voor een derde prik.

In Gent gaat het over een goede 6600 burgers. Deze burgers worden zo snel als mogelijk uitgenodigd om nog langs te komen in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo. De betreffende patiënten zullen via Vlaanderen een uitnodiging ontvangen (digitaal en per brief) en kunnen zoals voorheen online of via de Gentse vaccinatielijn een afspraak inboeken.

Geraak je niet in het vaccinatiecentrum?

  • Voor wie geen gepaste afspraak meer kan vinden in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo, kan vanaf 5 oktober terecht in het vaccinatiepunt van het UZ Gent. We roepen echter iedereen op om zo veel als mogelijk tóch nog in het vaccinatiecentrum langs te komen.
  • Voor wie omwille van verminderde mobiliteit niet langs kan komen, wordt een thuisvaccinatie voorzien. De Gentse huisartsen kregen hierover via de Gentse Huisartsenvereniging richtlijnen.
  • Tot slot zijn er ook specifieke aandoeningen, zoals nierdialyse, waarbij betreffende patiënten via het ziekenhuis gevaccineerd dienen te worden. De behandelend specialist neemt hierin het voortouw.