Procedure als je je ziek voelt

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Doe dit ook bij lichte symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker. Via deze lijst vind je de apothekers bij wie je een tekst kan laten afnemen. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) raadpleeg je wel best een arts.

In afwachting van je resultaat:

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Is de test positief?

 • Ga in isolatie. Blijf minstens 7 dagen thuis.
 • Volg het advies van je huisarts, als je die hebt geraadpleegd.
 • Verlaat je huis pas na 7 dagen
  • Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt.
  • Als je symptomen klinisch verbeterd zijn.
 • De contactopvolging begint. De personen waarmee je samenwoont of waarmee je dicht in contact kwam gaan in quarantaine.
 • Als je beschikt over een CST, wordt dit gedurende een periode van elf dagen opgeschort. De toegang tot een evenement of lokatie waarvoor een CST vereist is, zal pas opnieuw mogelijk zijn vanaf de 12de dag na de afname van de test.
 • Lees hier meer over wat je moet doen als je positief test op het coronavirus.