Welkom In de Meesjespraktijk

Groepspraktijk van klinisch psychologen

Team klinisch psychologen:

Sarah Maes, Selien Hoessen, Sara Van Glabeke, Susan Hoef, Maroeska De Sutter, Enid Heyrman en Cindy Cousaert.


Aanmelding van nieuwe patiënten, vraag naar inlichtingen of opvragen contactgegevens psycholoog:

0499/39.83.68

hoessenselien@gmail.com


Aanbod: 

 • Psychologische begeleiding: 1e lijnswerking kortdurende therapie, 2e lijnswerking, online therapie (beeldbellen en blended), individuele gesprekken, contextueel werken (werken met de context, koppelgesprek, een gezin). 

 • Psychotherapie: cognitieve gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie.

 • Specialisaties in het team: medische psychologie (oa. neuropsychologische begeleiding, rehabilitatie en diagnostiek, pijnpsychologie), suïcidepreventie, relaxatie en mindfulness, schematherapie, trauma en EMDR, psychose, verslavingsproblematiek (oa. aan alcohol, medicatie, gaming,...) , motivationele gespreksvoering, bijzondere jeugdzorg.

 • Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen.

 • Problematieken: doelgroepen met aansluiting op de specialisaties, alsook:
  - angst- en stemmingsproblemen (depressie, stress, angst, trauma, verlies, aanpassingsproblematiek, identiteit)
  - lichamelijke problematiek (burn-out, psychosomatiek, dementie, TBI, NAH, pijn, CVS, andere medische problematiek)
  - controle, coping: dwang, tics, impulscontrole.
  - andere: assertiviteitsproblemen, mentale beperking, autisme, ADHD, hypersensitiviteit, seksualiteit,... Als u een problematiek heeft die hier niet in het lijstje staat, dan kan u ons best bevragen of we u hiermee kunnen helpen.

Onze begeleiding kan:

 • Individueel

 • In groep (vraag inlichtingen via sarahmaes.psy@gmail.com voor geplande activiteiten)

 • Online (beeldbellen, blended) of ter plaatse

Praktische informatie:

 • Locatie: Meesjesstraat 1 - 9000 Gent, wachtzaal 4 van de huisartsenpraktijk, tweede verdieping

 • Tarieven
  - Terugbetaling bij de mutualiteit is mogelijk, doch verschillend per mutualiteit.
  - Kostprijs individuele sessie (45’ - 60 minuten) is €70
  - Koppelgesprek (75’-90 minuten ) is €105
  - Bijkomende kosten kunnen gerekend worden voor verslaggeving, diagnostisch onderzoek en
  extern-overleg. Deze kosten zijn afhankelijk van de werktijd en variëren tussen 15 en 45 euro.
  Deze kosten zullen steeds in overleg met de patiënt verrekend worden, zodat er geen
  onverwachte kosten zijn.
  - De psychologen uit deze praktijk zijn niet aangesloten bij de Conventie van Psychologen.
  Consultaties aan 11euro per sessie zijn bijgevolg niet mogelijk.

 • Kostprijs van groepstraining is op voorhand bepaald en kan verschillen per training.

 • Indien u verhinderd bent vragen we u om 24u op voorhand te annuleren, anders dient de sessie
  alsnog betaald te worden

In geval van een wachtlijst geven we voorrang aan onze interne verwijzingen en verwijzingen van samenwerkende artsen of centra. We staan ook steeds open voor nieuwe samenwerkingen en externe patiënten.


Met warme groet,

Het psychologenteam