Orde van geneesheren – provinciale Raad Oost- Vlaanderen

Artsen worden geregeld geconfronteerd met patiënten die hun afspraak niet nakomen of hun arts hierover laattijdig verwittigen.

Dit maakt het onmogelijk om deze lege plaats nog te kunnen invullen.  Hierdoor kunnen patiënten met dringende problemen niet altijd terecht.

Wij zullen ons dan genoodzaakt zien om een schadevergoeding te vragen van 15 euro zonder tussenkomst van de mutualiteit, zodra een afspraak niet 8 uur vooraf werd afgezegd.

Artikel 77 van de Code van geneeskundige plichtenleer   :
“een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zijn niet tijdig werden afgezegd”